Start arrow Bieszczady arrow Wakacje w Dolinie Roztoki Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Wakacje w Dolinie Roztoki

Wakacje w Dolinie Roztoki

Nareszcie. Ca³y rok czekali¶my na wyjazd w Bieszczady do Doliny Roztoki.

   
 Treningi na padoku przy  bazie w Rostokach. Baza Klubowa w Roztokach Dolnych. Bieszczady.
   
 Konie maj± bardzo ³adny widok na Roztoki. Wakacyjna sielanka.
   
 Droga z Bystrego. 
Ju¿ 18 lipca 2009 r. (sobota) wyje¿d¿amy. Zabieramy nasze konie i postanowienia mocnych treningów. W tym roku na zakoñczenie turnusu, odbêdzie siê egzamin na odznakê je¼dzieck± (31.07).
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012