Start arrow 1 BDRK Wiosna 2008 arrow Opis Rajdu Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Opis Rajdu

W dniach 1-3 maja 2008 r. w Bieszczadach, nast±pi³o otwarcie sezonu rajdowego dla amatorów pragn±cych sprawdziæ siê w rywalizacji sportowej. Organizatorzy, Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki konnej i KJK „Pod ¯ubrem” z Niepo³omic do³o¿yli wielu starañ, aby zawody przebiega³y sprawnie i mimo doskwieraj±cego zimna i przelotnych deszczów, pozostawi³y dobre wspomnienia.

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012