Start arrow Cennik Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Cennik
 Cennik jazdy konnej
 1 godzina lekcyjna jazdy na uje¿d¿alni z instruktorem 40 z³ 
 1 godzina zegarowa jazdy w terenie 50 z³
 1 godzina lekcyjna treningu skokowego 60 z³

 

 Kursy jazdy konnej dla pocz±tkuj±cych
 I,II stopieñ 10 zajêæ x 1 godz.  300 z³
 I kuce
(6-11 lat)
15 zajêæ x30 min.
 300 z³
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012