Start arrow Bieszczady arrow Baza w Bieszczadach Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Baza w Bieszczadach
Baza je¼dziecka znajduje siê w Roztokach Dolnych ko³o Baligrodu. Posiadamy 7 pokoi, w których mo¿na zakwaterowaæ 12 osób w komfortowych warunkach. Stajnia to cztery boksy lub osiem stanowisk. Przy stajni znajduje siê domek masztalerski dla dwóch osób. Organizujemy krótkie przeja¿d¿ki a tak¿e rajdy piêciodniowe d³ugo¶ci 120km od Rymanowa do Myczkowiec.

A wokó³ bazy stawy pe³ne pstr±gów, lasy pe³ne grzybów i nieska¿one bieszczadzkie powietrze a noc± najpiêkniejsze niebo pe³ne gwiazd……

Przyjed¼ i przekonaj siê.

Roztoki Dolne
38-606 Baligrad
woj. podkarpackie
tel. kom.: 0 603 642 725

Zobacz pokaz slajdów  

1.
01.jpg
2.
02.jpg
3.
03.jpg
4.
04.jpg
5.
05.jpg
6.
06.jpg
7.
07.jpg
8.
08.jpg
9.
09.jpg
10.
10.jpg
11.
JKC-i-Kuba.jpg
12.
JKC-konie-2.jpg
13.
JKC-konie-3.jpg
14.
JKC-konie-4.jpg

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012