Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Warsztaty 2014

Ju¿ tradycyjnie, we wakacje
zapraszamy na bezp³atne warsztaty je¼dzieckie!

Zajêcia rozpoczn± siê 1. lipca i bêd± trwaæ do 25. lipca.

Godz: 10:00 - 12:00

Wiêcej informacji pod numerem: 603 642 725,
oraz mailowo: kjk@kjkpodzubrem.pl

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012