Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
odznaki PZJ

 Egzamin na odznaki PZJ

W sobotê, 19 pa¼dziernika, w KJK Pod ¯ubrem odby³ siê egzamin na br±zowe i srebrne odznaki PZJ. Serdecznie gratulujemy tym, którym uda³o siê zdobyæ upragnion± odznakê, a tym, którym powinê³a siê noga (tudzie¿ kopyto niesfornego rumaka) przypominamy, ¿e maj± prawo przyst±piæ do poprawki - okazja nadarzy siê ju¿ na wiosnê.

 

1.
1000299_620521061323846_856406761_n.jpg
2.
1070_620522077990411_707256742_n.jpg
3.
1240452_620535047989114_126189683_n.jpg
4.
1374751_620536274655658_625413254_n.jpg
5.
1376334_620520891323863_1397063698_n.jpg
6.
1376511_620536811322271_1320584316_n.jpg
7.
1377343_620521897990429_1541415303_n.jpg
8.
1377414_620518884657397_2075871471_n.jpg
9.
1378154_620519527990666_49975807_n.jpg
10.
1379348_620536871322265_1497389061_n.jpg
11.
1379514_620520304657255_186705479_n.jpg
12.
1379810_620535484655737_1013478174_n.jpg
13.
1380123_620537717988847_524008135_n.jpg
14.
1380234_620535814655704_402885539_n.jpg
15.
1380434_620520371323915_321377092_n.jpg
16.
1380586_620519971323955_1011692052_n.jpg
17.
1380737_620537004655585_924693292_n.jpg
18.
1380837_620521984657087_782581834_n.jpg
19.
1381786_620538057988813_344828382_n.jpg
20.
1381955_620537657988853_451131397_n.jpg
21.
1382205_620521377990481_1996804433_n.jpg
22.
1385373_620519201324032_95844115_n.jpg
23.
1385737_620538214655464_1044211956_n.jpg
24.
1385809_620520464657239_1678303954_n.jpg
25.
1393909_620535501322402_557303520_n.jpg
26.
1394171_620521527990466_209810200_n.jpg
27.
1394429_620536187989000_50905653_n.jpg
28.
1396014_620519561323996_1737300900_n.jpg
29.
946402_620537644655521_1823098469_n.jpg
30.
988322_620536474655638_1589861782_n.png
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012