Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
zawody skokowe luty 2013 - wyniki

Zapraszamy do zapoznania siê z wynikami oraz galeri± z wewnêtrznych zawodów w skokach przez przeszkody , które odby³y siê  9.02.2013r. w KJK "Pod ¯ubrem".

Dziêkujemy za liczne przybycie!

Wybrany obraz

Wyniki skoków przez przeszkody - konkurs nr 1 - 30cm

Wyniki skoków przez przeszkody - konkurs nr 2 - 50cm 

Wyniki skoków przez przeszkody - konkurs nr 3 - 70cm 

Wyniki skoków przez przeszkody - konkurs nr 4 - 90cm 

Wyniki skoków przez przeszkody - konkurs nr 5 - 100cm 

 

1.
13082_506819576027329_1234032803_n.jpg
2.
13194_506817369360883_1535377282_n.jpg
3.
16405_506817426027544_1077257760_n.jpg
4.
251536_506818019360818_866778523_n.jpg
5.
307353_506817326027554_393595817_n.jpg
6.
308054_506770362698917_1495171908_n.jpg
7.
379222_506818242694129_1780038515_n.jpg
8.
382352_506816999360920_107412051_n.jpg
9.
404388_506817036027583_2127540388_n.jpg
10.
404489_506818679360752_787655268_n.jpg
11.
480180_506819289360691_1723412373_n.jpg
12.
48151_506818699360750_1815156609_n.jpg
13.
531589_506770149365605_255819463_n.jpg
14.
535985_506769279365692_2019462155_n.jpg
15.
537807_506819802693973_148032182_n.jpg
16.
543488_506819749360645_924015748_n.jpg
17.
561691_506819919360628_50266848_n.jpg
18.
561707_506770059365614_224431315_n.jpg
19.
563167_506819032694050_2129226772_n.jpg
20.
579678_506816976027589_257228727_n.jpg
21.
59729_506820042693949_1429049472_n.jpg
22.
61783_506770409365579_1685979303_n.jpg
23.
734729_506819042694049_2022677212_n.jpg
24.
zawody dominet.jpg

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012