Start arrow 6 BDRK Jesieñ 2010 arrow Wyniki rajdu Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Wyniki 6. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego

Poni¿ej mog± Pañstwo zapoznaæ siê z wynikami 6. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego, który odby³ siê w dniach 8-10.10.2010 w £ukowem.

 

 
 
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012