Start arrow 6 BDRK Jesieñ 2010 Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
6 BDRK Jesieñ 2010
Wyniki 6. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego

Poni¿ej mog± Pañstwo zapoznaæ siê z wynikami 6. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego, który odby³ siê w dniach 8-10.10.2010 w £ukowem.

 

Czytaj cao…
 
Galeria zdjêæ z 6. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ z zakoñczonego 6. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego w £ukowem.

 

Czytaj cao…
 
Zaproszenie

 

6. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

 

Serdecznie zapraszamy na rajd górski - zawody regionalne i towarzyskie w d³ugodystansowych rajdach konnych w dniach 8 - 10.10.2010r.

Miejsce zawodów: O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni
38-516 Tarnawa Dolna, £ukowe 105
tel./fax: +48 13 46 62 048
http://www.dolinakoni.pl
e-mail: biuro@dolinakoni.pl

Czytaj ca³o¶æ...

 
6. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

 

6. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

 

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH

 W D£UGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH BIESZCZADY £UKOWE 08 – 10.10.2010r. w kl. LL, L, P, N

Czytaj cao…
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012